Dumbwaiter


Table type 

เป็นชนิดที่ออกแบบ เพื่อให้เป็นประดิษฐกรรมบนฝาผนังชั้นเยี่ยม เสมือนหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน อาคารและสำนักงาน ประูตู ลิฟท์พร้อมวงกบ ถูกออกแบบให้ติดตั้งสูงจากพื้นในระดับเอว เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขนย้าย โดยผู้ใช้ลิฟท์ไม่ต้องก้ม หรือนั่งหยิบยกสิ่งของ เหมาะสำหรับการบรรทุกของที่มีน้ำหนักเบา เช่น ถาดหรือจานอาหาร แฟ้มเอกสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกสำหรับรุ่น Table Type มีให้เลือกตั้งแต่ 50 ถึง 200 กิโลกรัม 

 Opening Box Inside  W x D x H  

     Hoistway           X x Y

Table Ht. T (min)

 Overhead    OH (min)

50

30

DWT-50-BI

600 x 600 x 7501060 x 80075014750.746/1.0
100

DWT-100-BI

750 x 750 x 9001210 x 95017001.49/2.0
200

DWT-200-BI

1000 x 1000 x 12001460 x 120021502.24/3.0
100

DWT-100-BI

750 x 750 x 9001080 x 107017001.49/2.0
200

DWT-200-BI

1000 x 1000 x 12001330 x 132021502.24/3.0

Floor Type

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบให้ชุดประตูลิฟท์พร้อม วงกบติดตั้งเสมอระดับเดียวกับพื้นบ้าน อาคาร สำนักงาน และโรงงาน เหมาะสำหรับขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งของที่จำเป็นจะต้องใช้รถเข็น เพื่อการเคลื่อนย้าย ขนาดน้ำหนักบรรทุกสำหรับ รุ่น Floor Type มีให้เลือกตั้งแต่ 100 ถึง 400 กิโลกรัม 


TYPE-2 & 3Load Capacity (kg)Speed (m/m)MODELDimension (mm)Motor Rating (KW/HP)
       Opening Box Inside       W x D x H

               Hoistway               X x Y

     Overhead       OH (min)

100

30

DWF-100-BI

750 x 750 x 9001210 x 95017001.49/2.0
200

DWF-200-BI

1000 x 1000 x 12001460 x 120021502.24/3.0
300

DWF-300-BI

400

DWF-400-BI

3.73/5.0
TYPE-1 100

30

DWF-100-BI

750 x 750 x 9001070 x 107017001.49/2.0
200

DWF-200-BI

1000 x 1000 x 12001320 x 132021502.24/3.0
300

DWF-300-BI

400

DWF-400-BI

3.73/5.0

 โทรศัพท์ติดต่อระหว่างชั้น (Floor to Floor Intercom) 
                           

ติดตั้งไว้ใกล้แผงควบคุมที่ประตูชานพักทุกชั้น 
เพื่อให้ผู้ใช้ลิฟท์สามารถเรียกไปยังชั้นต่างๆ
เพื่อรอรับสิ่งของที่ส่งไป


สวิทซ์หยุดลิฟท์ฉุกเฉิน (Emergency STOP Button) 
ใช้กรณีที่ต้องการหยุดลิฟท์ทันทีทันใด

สัญญาณไฟใช้ลิฟท์ ('IN USE' Light) 
ขณะที่ลิฟท์กำลังใช้งานอยู่ สััญญาณไฟคำว่า " IN USE " จะสว่างขึ้น 
เพื่อแสดงว่าลิฟท์ กำลังใช้งานและไฟจะดับเองโดยอัตโนมัติ 
เมื่อลิฟท์เข้าจอดชั้นแล้ว

ปุ่มกดเรียก-ส่งลิฟท์ (Call-Send Buttons) 
ปุ่มกดเป็นแบบ Micro-movement buttons พร้อมไฟสัญญาณว่าได้รับการบันทึกแล้ว กดปุ่มหมายเลขชั้นที่ต้องการเรียกลิฟท์มาจอด เมื่อขนของเสร็จเรียบร้อย
และปิดประตูลิฟท์แล้ว กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะส่งลิฟท์ไป 
ลิฟท์จะวิ่งไปจอดตามชั้นที่ต้องการ


คุณสมบัติพิเศษ
• วัสดุตัวถังและประตูลิฟท์ ทำจาก Stainless Steel ทนต่อการกัดกร่อนสูง ไม่เกิดสนิมทำความสะอาดง่าย
• ระบบประตูนิรภัย 2 ชั้นป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสิ่งของขณะที่ลิฟท์วิ่ง
• ระบบ Inter Lock ลิฟท์จะไม่สามารถทำงานได้ หากประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิท
• ระบบ Overload Warning เมื่อลิฟท์บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด จะมีเสียงออดเตือนและลิฟท์จะไม่วิ่ง
• ระบบ Car Chime เมื่อลิฟท์วิ่งมาถึงชั้น จะมีเสียงออดดังขึ้นอัตโนมัติ