บริษัทติดตั้งลิฟต์

ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของคุณธีรศักดิ์ ธนปัญญานันท์ ประกอบด้วยประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างมาก ดังนั้นเมื่อปีพุทธศักราช 2527 จึงได้ตกลงใจดำเนินธุรกิจในการผลิตอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร อาทิเช่น บานประตูลิฟต์วงกบประตูลิฟต์ให้แก่ผู้จำหน่าย ลิฟต์รายใหญ่ ๆ ในประเทศ โดยในปีนั้นได้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วน จำกัด สตีลเวอร์คส์โปรดัคส์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2527 ดูเพิ่มเติม..