ลิฟต์บ้าน

ลิฟต์บ้าน OMC ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในบ้าน เหมาะที่จะใช้งานสำหรับผู้อายุ ผู้ป่วย หรือพิการเพื่อความสะดวกในการขี่น-ลงไปยังชั้นต่างๆ อาศัยภายในบ้าน เป็นลิฟต์ที่ถูกออกแบบให้มีความสวยงาม ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ประหยัดเวลาการติดตั้ง มีการดูแลรักษาน้อยไม่ยุ่งยาก ประหยัดไฟ และมีความความปลอดภัยตามมาตราฐานสากล

ลิฟต์บ้าน OMC มีทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าลิฟต์บ้านจากต่างประเทศ เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ในทุกลักษณะของบ้าน มีทั้งแบบใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน หรือระบบไฮโดรลิกที่ไม่ต้องการการทำบ่อลิฟต์ให้ยุ่งยาก มีการใช้งานง่าย และยังมีรุ่นที่มีโครงสร้างช่องลิฟต์สำเร็จรูปเป็นโครงเหล็กหรืออลูมิเนียม พร้อมผนังช่องลิฟต์เป็นกระจก ซึ่งจะประหยัดใช้จ่ายและสวยงามมากกว่าการทำด้วยคอนกรีต สำหรับระบบไฟฟ้าสามารถใช้ไฟบ้าน 220 โวลต์ หนึ่งเฟส และไฟ 380 โวลต์ สามเฟส

ลิฟต์บ้าน OMC มีลิฟต์บ้านขนาดบรรทุก 3-8 คน รับน้ำหนักบบรทุกได้ตั้งแต่ 250 - 640 กิโลกรัม มีความเร็วตั้งแต่ 12 – 60 เมตรต่อนาที สามารถจอดรับส่งได้ตั้งแต่ 2 ชั้นไปจนถึง 5ชั้น รูปแบบการตกแต่งมีให้เลือกมากมายหลายแบบตามความต้องการ