ลิฟต์บันได

ลิฟต์บันได OMC เป็นลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุใช้ในการขั้นลงบันไดระหว่างชั้นต่างๆ ภายในบ้านได้อย่างปลอดภัย เป็นลิฟต์ที่ออกแบบเป็นเก้าอี้เลื่อนขึ้นลงตามแนวรางที่ติดตั้งตามแนวบันได ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ติดตั้งง่าย ราคายอมเยาว์ ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถติดตั้งได้กับบันไดบ้านที่มีอยู่แล้วได้อย่างเหมาะสมสวยงาม

ลิฟต์บันได OMC ผลิตและนำเข้าจากโรงงานในประเทศจีนที่มีความชำนาญในเรื่องการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้พิการโดยเฉพาะ เป็นโรงงานที่มีผลิตและส่งไปขายให้กับบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

OMC ทำการออกแบบแนวรางลิฟต์บันไดสามารถวางแนวรางให้เข้ากับบันไดเดิมได้อย่างเหมาะเจาะ ใช้ระบบ Photo-Computor ที่เป็นโปรแกรมที่มีความระเอียดสูงออกแบบมาสำหรับการวาดรูปทำแบบแนวรางบันไดโดยเฉพาะ จีงมั่นในได้ในความถูกต้องแม่นยำ และใช้พื้นที่มนกาะติดตั้งย้อนที่สุด

ลิฟต์บันได OMC สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120 กิโลกรัม มีความเร็วในการเลื่อนไปแนวบันได 6.8 เมตรต่อนาที ตามมาตรฐานข้อกำหนดสากล ตัวเก้าอี้ขัดเคลื่อนโดยใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์ จึงมั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะปลอดภัยจากการถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้100 %มีอุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานรอบตัวเก้าอี้ครบถ้วนตามมาตรฐานข้อกำหนดทุกประการ อีกทั้งยังสามารถสั่งงานได้จากรีโมทคอนโทรลที่มีให้ถึง 2 ชุดอีกด้วย