ติดต่อเรา

บริษัท โอ เอ็ม ซี ซันยู เอลลิเวเตอร์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานกรุงเทพ

9, 11, 13 ซ.สามัคคี 59
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร: 02-9800191-4

แฟกซ์: 02-5738403

อีเมล์: omcsanyu@omcelevator.co.th

ชั่วโมงดำเนินงาน

วันจันทร์ - วันเสาร์ 8.00น. - 17.00น.

ติดต่อแผนกบริการ (24 ชั่วโมง)

ศูนย์บริการนครราชสีมา

นายกสานต์ จิตต์หมื่นไวย์,

นายสุรเชษฐ์ เย้ยกระโทก

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 209 หมู่ 3

ถนนราชสีมา - โชคชัย

ต.หนองบัวศาลา อำเภอเมือง

จ.นครราชสีมา 30000

โทร: 09-3326-1617, 06-1916-0948

ศูนย์บริการเชียงใหม่

นายชาญชัย ใจมัน,

นายพรประสิทธิ์ เป้งป้อม

เลขที่ 82/11 หมู่ที่ 6

ต.ฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง

จ.เชียงใหม่ 50000

โทร: 053-240-250, 09-4038-4760

ศูนย์บริการภูเก็ต

นายธวัช พุ่มเอี่ยม,

นายธีรภัทร์ โปร่งกลาง

เลขที่ 39/20 ถนนแม่หลวน

ต.ตลาดเหนือ อำเภอเมือง

จ.ภูเก็ต 83000

โทร: 09-7201-4865

ศูนย์บริการสงขลา

คุณวิภาต สมแก้ว

เลขที่ 121/113 ซ.ทองหวั่นอุทิศ 4

ถ. 20 เมตร ต.เขารูปช้าง

จ.สงขลา 90000

โทร: 08-9654-2525

ศูนย์บริการขอนแก่น

นายเจริญพร ทองแกม

เลขที่ 303/327 พิมานคคอนโด 3

ซ.บาดาล ต. ในเมือง

อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร: 08-7945-4829

ศูนย์บริการระยอง

นายภูวนัย เกิดศิริ

เลขที่ 298/18 หมู่ที่ 5

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง 21000

โทร: 09-4929-9431, 08-3051-7154

ศูนย์บริการอยุธยา

นายชัยวัฒน์ ใจมัน

เลขที่ 20/37 ต.คลองสวนพลู

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร: 08-6676-8715