ลิฟต์บรรทุก

ลิฟต์บรรทุก OMC เป็นลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานหลักเพื่อการขนส่งสินค้าภายในอาคาร หรือโรงงาน ตัวลิฟต์ เครื่องลิฟต์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ของลิฟต์มีความมั่นคง แข็งแรงมากเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของสิ่งที่จะบรรทุกได้โดยมีความปลอดภัย และสัญญาณแจ้งเตือนครบถ้วนตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด

ลิฟต์บรรทุก OMC เป็นลิฟต์ที่ใช้การขับเคลื่อนลิฟต์ขึ้น-ลงด้วยระบบ VVVF ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยล่าสุด มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนความเร็วของลิฟต์ให้มีความนิ่มนวล รวดเร็ว และประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้ชุดควบคุม Micro-computer ที่มี Microprocessor ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบลิฟต์โดยสารโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพในการประมวลและสั่งการให้ลิฟต์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมในแต่ละสถาวะการใช้งานลิฟต์ได้โดยอัตโมมัติ และมีความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากล

ลิฟต์บรรทุก OMC มีให้เลือกทั้งลิฟต์แบบมีห้องเครื่อง ( Machine room ) และแบบไม่มีห้องเครื่อง ( Machine roomless ) มีให้เลือกทั้งระบบการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฮโดรลิก หรือใช้กว้านมอเตอร์ ตามความต้องการของแต่ละโครงการ

ลิฟต์บรรทุก OMC มีลิฟต์บรรทุกมาตรฐานสำหรับบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 500 – 6000 กิโลกรัม มีความเร็วตั้งแต่ 30-60 เมตรต่อนาที (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตาราง) ทั้งนี้ บริษัทฯสามารถที่จะออกแบบลิฟต์บบรทุกให้มีขนาดตัวลิฟต์ ขนาดน้ำหนักบรรทุก และความเร็วได้ตามความต้องการของแต่ละโครงการได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย