ลิฟต์ขึ้นเขา

ลิฟต์ขึ้นเขา OMC เป็นลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนที่อาศัยตามอาคารโรงแรม หรือรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บริเวณทางลาดเชิงเขา มีการเคลื่อนที่ในแนวลาดเอียง เหมาะกับผู้พักอาศัยที่จะไปยังชั้นต่างๆ โดยไม่ต้องเหนื่อยหกับการขึ้นบันได มีความเหมาะสม สะดวกต่อผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องใช้รถเข็น อีกทั้งลิฟต์นี้ยังสามารถติดตั้งภายนอกอาคารทำให้ผู้โดยสารสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบในระหว่างที่ใช้ลิฟต์อีกด้วย ลิฟต์ขึ้นเขา นี้ยังจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาคาร โรงแรม รีสอร์ท ที่อยู่บริเวณเชิงเขา หรือในแนวทางลาดเอียงอีกด้วย

OMC เป็นบริษัทเดียวในไทยที่ผลิตลิฟต์ขึ้นเขาที่ได้มาตรฐาน การใช้งานเป็นระบบอัตโมมัติทั้งหมด เป็นที่ยอมรับให้ติดตั้งในที่พักอาศัย โรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำที่อยู่บริเวณเชิงเขาหรือที่มีภูมิประเทศลาดเอียง ลิฟต์ขึ้นเขานี้ใช้เทคโนโลยี่ขั้นสูงในการออกแบบและผลิต มีระบบควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ขึ้น-ลงด้วยระบบ VVVF ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยล่าสุด มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนความเร็วของลิฟต์ให้มีความนิ่มนวล รวดเร็ว และประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้ชุดควบคุม Micro-computer ที่มี Microprocessor ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบลิฟต์ขึ้นเขาโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพในการประมวลและสั่งการให้ลิฟต์ทำงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถาวะการโดยอัตโมมัติ มีความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับลิฟต์โดยสารทั่วไป เจ้าของอาคารสามารถเลือกที่จะติดตั้งลิฟต์ขึ้นเขาได้ทั้งในอาคารและนอกอาคาร อีกทั้งยังสามารถเลือกออกแบบรูปแบบของตัวลิฟต์ และการตบแต่งภายในได้ตามความต้องการของแต่ละโครงการ

OMC สามารถออกแบบและผลิตลิฟต์ขึ้นเขาที่มีความลาดเอียงได้ตั้งแต่ 20 – 40 องศา สามารถที่จะรับน้ำหนักบรรทุกได้ตั้งแต่ 450 – 15000 กิโลกรัม ส่วยขนาดและรูปแบบของตัวลิฟต์ก็สามารถที่จะออกแบบ ผลิตได้ตามความต้องการของแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม