ลิฟต์เตียง

ลิฟต์เตียง OMC เป็นลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานหลักในการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล และสามารถที่จะใช้ขนเตียงคนป่วยได้อีกด้วย เป็นลิฟต์ที่มีความสวยงามเรียบง่าย สะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานของผู้ป่วยที่ใช้รถเข็น มีความเร็วและปลอดภัยตามมาตราฐานสากล

ลิฟต์เตียง OMC เป็นลิฟต์ที่ใช้การขับเคลื่อนลิฟต์ขึ้น-ลงด้วยระบบ VVVF ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยล่าสุด มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนความเร็วของลิฟต์ให้มีความนิ่มนวล รวดเร็ว และประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้ชุดควบคุม Micro-computer ที่มี Microprocessor ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบลิฟต์โดยสารโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพในการประมวลและสั่งการให้ลิฟต์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมในแต่ละสถาวะการใช้งานลิฟต์ได้โดยอัตโมมัติ และมีความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากล

ลิฟต์เตียง OMC มีให้เลือกทั้งลิฟต์แบบมีห้องเครื่อง ( Machine room) และแบบไม่มีห้องเครื่อง ( Machine roomless ) ที่เหมาะสมกับอาคารที่มีข้อจำกัดในเรี่องความสูงของอาคาร อีกทั้งมีขนาดของลิฟต์ การตกแต่งภายในลิฟต์ที่มีความสายงามตามมาตรฐานสากล และยังสามารถผลิตรูปแบบการตกแต่งและขนาดของลิฟต์ให้ครงกับความต้องการของโรงพยา บาลที่ต้องการลิฟต์ที่มีความสวยงาม หรูหราแตกต่างไปจากโรงพยาบาลทั่วไปได้อีกด้วย

ลิฟต์เตียง OMC มีลิฟต์เตียงที่มีความเร็ว ขนาดน้ำหนักบบรรทุก แบบ และรุ่นให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ บริษัทฯ ยังมีบริการให้คำแนะนำถึงความเร็ว และจำวนของลิฟต์ให้เหมาะกับอาคารแต่ละอาคารอีกด้วย สำหรับขนาดของช่องลิฟต์ ตัวลิฟต์ และความสูงของลิฟต์ตามมาตรฐาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตาราง