ลิฟต์โดยสาร

ลิฟต์โดยสาร OMC เป็นลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานหลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ภายในอาคารที่มีความสูงหลายๆ ชั้นให้มีความสะดวก สบายและรวดเร็วในการขึ้น-ลงไปยังชั้นต่าง ๆ เป็นลิฟต์ที่มีความสวยงาม มีความเร็วและปลอดภัยตามมาตราฐานสากล สามารถที่จะเลือกหรือออกแบบให้ลิฟต์มีความเร็วและจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนชั้น ความความสูงของอาคารและจำนวนของผู้คนที่อาศัยหรือทำงานในอาคาร เพื่อให้ผุ้โดยสารใช้เวลารอคอยในการใช้งานลิฟต์เป็นไปอย่างรวดแร็วและแหมาะสม

ลิฟต์โดยสาร OMC เป็นลิฟต์ที่ใช้การขับเคลื่อนลิฟต์ขึ้น-ลงด้วยระบบ VVVF ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยล่าสุด มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนความเร็วของลิฟต์ให้มีความนิ่มนวล รวดเร็ว และประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้ชุดควบคุม Micro-computer ที่มีMicroprocessor ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบลิฟต์โดยสารโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพในการประมวลและสั่งการให้ลิฟต์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมในแต่ละสถาวะการใช้งานลิฟต์ได้โดยอัตโมมัติ และมีความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากล

ลิฟต์โดยสาร OMC มีให้เลือกทั้งลิฟต์แบบมีห้องเครื่อง ( Machine room Lift ) และแบบไม่มีห้องเครื่อง ( Machine roomless ) ที่เหมาะสมกับอาคารที่มีข้อจำกัดในเรี่องความสูงของอาคาร อีกทั้งมีการตกแต่งภายในลิฟต์ที่มีความสายงามและมีแบบให้เลือกหลายแบบความต้องการ และยังสามารถผลิตรูปแบบการตกแต่งและขนาดของลิฟต์ให้ครงกับความต้องการของแต่ละโครงการได้

ลิฟต์โดยสาร OMC มีลิฟต์โดยสารที่มีความเร็วตั้งแต่ 60-150 เมตรต่อนาที ขนาดน้ำหนักบบรรทุกตั้งแต่ 450-2400 กิโลกรัม มีแบบ และรุ่นให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ สำหรับขนาดของช่องลิฟต์ ตัวลิฟต์ และความสูงของลิฟต์ตามมาตรฐาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตาราง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการให้คำแนะนำถึงความเร็ว และจำนวนของลิฟต์ให้เหมาะกับอาคารแต่ละอาคารอีกด้วย