เกี่ยวกับเรา

ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของคุณธีรศักดิ์ ธนปัญญานันท์ ประกอบด้วยประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างมาก ดังนั้นเมื่อปีพุทธศักราช 2527 จึงได้ตกลงใจดำเนินธุรกิจในการผลิตอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร อาทิเช่น บานประตูลิฟต์วงกบประตูลิฟต์ให้แก่ผู้จำหน่าย ลิฟต์รายใหญ่ ๆ ในประเทศ โดยในปีนั้นได้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วน จำกัด สตีลเวอร์คส์โปรดัคส์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2527

ด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ของทางห้างฯ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจาก ลูกค้ามาโดยตลอดและเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

ดังนั้น เมื่อปีพุทธศักราช 2534 เป็นช่วงปีที่เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คุณธีรศักดิ์ ธนปัญญานันท์ จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท โอ เอ็ม ซี เอลลิเวเตอร์ จำกัด เป็นผู้จำหน่าย อุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์ส่งเอกสาร และเป็นผู้ดูแลด้านการติดตั้งและบำรุงรักษา ภายใต้ยี่ห้อ OMC เมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2534 ณ เลขที่ 9, 11,13 ซอยสามัคคี 59 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา ณ ปีพุทธศักราช 2536 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการขับเคลื่อนของลิฟต์ โดยได้ความร่วมมือจากผู้ทำระบบชุดควบคุมซึ่งเป็นหัวใจของลิฟต์จากประเทศญี่ปุ่น ได้ออกแบบชุดควบคุมแบบ MICROPROCESSOR มาจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศไทยและได้เพิ่มฐานการผลิตขึ้นโดยการก่อสร้างโรงงานใหม่ขึ้น ชื่อบริษัท สตีลเวอร์คส์โปรดัคส์ (1994) จำกัด เมื่อ 27 กันยายน 2537 เพื่อรองรับการผลิตอุปกรณ์ชุดตู้ลิฟต์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ดังนั้นเมื่อปีพุทธศักราช 2543 ทางบริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นว่า การแข่งขันในด้านธุรกิจประเภทลิฟต์ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประจวบกับประเทศไทยมีการพัฒนาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และรัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ส่งออกสินค้าไทยเพื่อไปแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ และผลิตไว้จำหน่ายภายในประเทศ จึงเป็นจุดที่สำคัญครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัทฯ โดยท่านกรรมการผู้จัดการ ได้ตัดสินใจร่วมลงทุนกับต่างชาติและได้ก่อตั้งบริษัท โอ เอ็ม ซี ซันยู เอลลิเวเตอร์ จำกัด โดยจัดจำหน่ายอุปกรณ์ลิฟต์ทุกชนิด บันไดเลื่อน ทางเลื่อน ภายใต้ยี่ห้อ OMC SANYU เป็นยี่ห้อที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทยและมีต่างชาติส่งเสริมด้านเทคโนโลยี

ปัจจุบันเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดที่ต้องการลิฟต์ที่มีความเร็วสูงขึ้นและมีมาตรฐานโลกบริษัท OMC SANYU จึงได้ตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนยี่ห้อ Billiant ซึ่งเป็นลิฟต์ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานโลกจากโรงงานอันดับหนึ่งของประเทศจีน

ด้วยมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ บริษัท OMC SANYU จึงได้เล็งเห็นว่าถ้าผลิตภัณฑ์พัฒนาแล้ว จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของบริษัท OMC SANYU ตามไปด้วย จึงตัดสินใจให้พนักงานได้มีการฝึกอบรมระบบ ISO 9001 : 2015 เพื่อเพิ่มมาตรฐานของระบบงาน ด้านการขายการติดตั้งและระบบการบำรุงรักษา

บริษัท OMC SANYU มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อเพิ่มมาตรฐานของระบบงาน ด้านการขาย การติดตั้งและระบบการบำรุงรักษา

บริษัท OMC SANYU มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จึงได้ตั้งนโยบายของบริษัทไว้ว่า

“OMC SANYU มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”